PRANIE A ŽEHLENIE
BIELIZNE
na profesionálnej úrovni

Cenová ponukaKLIENTSKÁ ZÓNA 2

Veľkosť práčovne

Veľkosť práčovne

Ak prevádzka nedisponuje „ in –house“ práčovňou,  klient hľadá firmu, ktorá by zohľadnila všetky jeho  požiadavky. Aby mu, ponúkla najvhodnejšie a najekonomickejšie riešenie  a  s tým súvisiacu kvalitu prania a žehlenia bielizne. Tu musí každá prevádzka zvážiť, ktorú veľkosť práčovne si vyberie. Každá z nich totiž prináša svoje plusy a mínusy. Poradíme vám, ako sa priblížiť správnemu výberu práčovne so zohľadnením vašich kritérií.

 

Typy externých práčovní:

  • Malá práčovňa – s dennou kapacitou do 500 kilogramov bielizne
  • Stredne veľká práčovňa –  s dennou kapacitou do 2 ton bielizne
  • Veľkokapacitná priemyselná práčovňa

 

1. Malá práčovňa s dennou kapacitou do 500 kilogramov bielizne.

Výhodou malej práčovne je flexibilita. Dokáže okamžite reagovať na požiadavky klienta a má úzky kontakt s prevádzkou. Nevýhodu je, že nedokáže navýšiť hodinovú produkciu prania a žehlenia bielizne, a tým urýchliť dodávku klientovi.

 

Malé práčovne disponujú práčkami s menšími kapacitami a ich žehlič dosahuje maximálnu  pracovnú dĺžku 2 m. Spracovanie bielizne je náročnejšie na čas, a to sa premieta do konečnej ceny pre zákazníka.

 

V jednozmennej prevádzke dokáže takáto práčovňa spracovať asi len 350 kg bielizne denne. Tento typ práčovní využívajú najmä hotely, penzióny a reštaurácie s malým objemom bielizne a malou frekvenciou výmeny bielizne.

 

2. Stredne veľká práčovňa s kapacitou do 2 ton bielizne.

Stredne veľká práčovňa dokáže zabezpečiť kapacitu prania v rozmedzí od 500 až do 2000 kg denne. Disponuje rôznymi veľkokapacitnými pračkami vrátane profesionálnych sušičiek  bielizne.

 

Táto prevádzka používa viaceré druhy žehličov, ako napr. korytové a valcové, ktoré v porovnaní s malou  práčovňou dokážu zvýšiť hodinovú produkciu až trojnásobne.  Prevádzka tak  dokáže zvládnuť neočakávané zákazky klientov. Samozrejmosťou je úzka spolupráca s prevádzkou, dôsledná kontrola vypranej a vyžehlenej bielizne, šetrné zaobchádzanie s bielizňou a dôsledná kontrola pri jej expedícii k zákazníkovi. Do ich portfólia nepatrí nielen žehlenie a pranie bielizne, ale zvyčajne už ponúkajú aj  prenájom a leasing bielizne. Takéto typy práčovní by mali  do budúcnosti uvažovať aj s využitím alternatívnych zdrojov energií, čím by  vedeli konkurovať cenou za pranie a žehlenie  bielizne veľkokapacitným práčovniam.

 

3. Veľkokapacitná priemyselná práčovňa.

Tento typ práčovne ponúka klientom zväčša outsourcing starostlivosti o bielizne, prenájom alebo leasing bielizne.  Mnoho prevádzok považuje túto formu starostlivosti o bielizeň za efektívnejšiu, ekonomickejšiu a praktickejšiu. Samozrejmosťou je aj pranie a žehlenie vlastnej bielizne prevádzky.

 

Spôsob prania vo veľkokapacitnej práčovi je iný ako v malých a stredných práčovniach. Prací proces sa realizuje technológiou tzv. tunelového prania. To znamená, že  prebytočná vlhkosť sa odstraňuje vo veľkých lisoch a následne sa žehlí  pri vysokej rýchlosti v plne automatizovaných žehliacich linkách. Táto technológia dokáže dosiahnuť vysoký výkon za nižšiu cenu za kilogram bielizne, a tým dosiahnuť nižšie náklady. Veľkokapacitná priemyselná práčovňa môže poskytnúť klientovi nižšie ceny ako menšie práčovne . Platí to iba vtedy, ak firma prechádza inovatívnymi riešeniami, rieši úsporu nákladov a počíta s ďalšou víziou do budúcnosti, napr. využitím alternatívnych zdrojov. Nevýhodou môžu byť náhle zmeny pri výmene a dodávky bielizne, problematické môže byť aj spracovanie menšieho množstva vlastnej bielizne a malé objemy.