PRANIE A ŽEHLENIE
BIELIZNE
na profesionálnej úrovni

Cenová ponukaKLIENTSKÁ ZÓNA 2

Skúsenosti a pôsobenie na trhu

Vyberajte firmy s dlhším pôsobením na trhu, firmu ktorá má zázemie a znalosť o jej činnosti, o novinkách a trendoch. Ak ste väčší klient, odporúčame vám vopred sa informovať , či má práčovňa  podobnú zákazku ako je tá vaša. Určite skúste  priamo kontaktovať tohto klienta práčovne a pýtajte si referencie na ňu. Ak ste menší klient, odporúčame využiť služby malej práčovne , aj keď za vyššiu cenu, ale určite s lepšou kvalitou a flexibilitou.