PRANIE A ŽEHLENIE
BIELIZNE
na profesionálnej úrovni

Cenová ponukaKLIENTSKÁ ZÓNA 2

Cena

Najväčší vplyv na tvorbu cien prania a žehlenia bielizne má optimálne využitie kombinácie všetkých troch médií (elektrická energia, para, plyn) a následne využívanie vedľajších zdrojov energie.

 

Vašu cenu za pranie a žehlenie bielizne môže ovplyvniť aj správny výber novej bielizne pre vašu prevádzku a starostlivosť o ňu . Konzultujte vopred vaše rozhodnutia pri kúpe bielizne s odborníkmi práčovne, ktorí majú dlhodobé skúsenosti v tomto odbore. V súčasnosti už takúto službu poskytujú niektoré prevádzky, čím vám pomôžu ušetriť nemalé finančné prostriedky v budúcnosti . Vo všeobecnosti platí, že cena sa odvíja od  ceny práce, energií a hlavne rýchlosti ožehlenej bielizne.