PRANIE A ŽEHLENIE
BIELIZNE
na profesionálnej úrovni

Cenová ponukaKLIENTSKÁ ZÓNA 2

Informácia pre klientov

Našim úsilím je udržať kvalitu pranej bielizne,  ale sú skutočnosti, ktoré majú vplyv na životnosť vašej bielizne. Patrí medzi nezodpovedný prístup a nezáujem personálu, ale je to najmä neinformovanosť. Takýmto konaním často dochádza  k nezmyselnému znečisteniu vašej bielizne, ktoré komplikujú a  predražujú pranie a žehlenie bielizne, a  často bez úspechu.

 

Našim  cieľom je eliminovať a zbytočne nezvyšovať  vaše  náklady na pranie. Opakované pranie a ručné detašovanie nadmerne znečistenej bielizne nie je zohľadnené vo vašich kalkuláciách. V prípade opakovaného výskytu nadmerného znečistenia bielizne si vás preto dovolíme o týchto skutočnostiach vopred informovať telefonicky, e-mailom  alebo osobne.

 

Naša firma je v prípade vášho záujmu ochotná zaškoliť personál na vašej prevádzke s cieľom informovať pracovníkov o neodprateľnom znečistení bielizne, ako aj iných skutočnostiach pracieho cyklu. Sme nápomocní pri riešení problémov, ktoré zbytočne finančne zaťažujú obe strany.

 

V spolupráci s vami zákazníkmi a vzájomne lepšou informovanosťou dokážeme ponúknuť nové možnosti spolupráce a  z nej vyplývajúce ekonomické úspory.


Tím PERTO H+H