PRANIE A ŽEHLENIE
BIELIZNE
na profesionálnej úrovni

Cenová ponukaKLIENTSKÁ ZÓNA 2

Technológie

      V súčasnosti využívajú práčovne na trhu tri druhy energií: elektrickú energiu, plyn a paru.

 

V závislosti od ich podielu na praní a žehlení môže byť výsledný efekt spracovanej bielizne ovplyvnený nielen rýchlosťou, ale aj kvalitou a cenou.

 

  • Elektrická energia – je najdrahšie médium,  ktoré  vyžaduje najmenej údržby. Nevýhodu je vysoká spotreba energie pri zohriatí vody v práčkach a následné odparenie vody z bielizne, čo sa  výrazne premieta do konečnej ceny vyžehlenej bielizne.

 

  • Para – je energia, ktorú treba vyrobiť a najčastejšie vyvíjačmi pary. Takúto technológiu využívajú hlavne stredne veľké a priemyselné práčovne. Na spustenie takéhoto stroja sa spotrebuje značné množstvo plynu, ktoré je potrebné na ohrev vody v priemyselných pračkách, na sušenie vo veľkokapacitných sušiacich strojoch a samozrejme aj na chod žehličov. Takýto druh energie je náročnejší na údržbu, ale je lacnejší ako elektrická energia.

 

  • Plyn – je médium, ktoré sa v súčasnosti dostáva do popredia z hľadiska úspornosti a jeho využiteľnosti v tomto segmente.